Nieuws

 • 26 maart 2020

  Flanderijn sluit aan bij de Nederlandse Schuldhulproute

  Flanderijn heeft zich op 4 maart 2020 aangesloten bij Geldfit en daarmee bij de Nederlandse Schuldhulproute. Met deze samenwerking gaat Flanderijn als incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie mensen met betalingsproblemen wijzen op de route. Met behulp van een test op Geldfit.nl wordt aan deze mensen de juiste hulp geboden bij hun financiële situatie. Jaarlijks ontvangt Flanderijn zo’n 500.000 opdrachten om niet-betaalde bedr

 • 7 november 2019

  Koningin Máxima roept gemeenten op tot samenwerking tegen schulden

  Op 6 november 2019 - tijdens een werkconferentie van SchuldenLabNL bij gastheer Rabobank in Utrecht – riep Hare Majesteit Koningin Máxima gemeenten op tot meer samenwerking bij de aanpak van schulden. Dit moet leiden tot meer uniformiteit en daarmee tot verhoogde effectiviteit van de schuldenaanpak door gemeenten in samenwerking met private partners.  De oproep van Koningin Máxima sluit aan bij de recente lancering van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

 • 31 oktober 2019

  Koningin Maxima woont lancering Nederlandse Schuldhulproute bij

  In het bijzijn van Koningin Máxima is op 30 oktober 2019 de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in ’s-Hertogenbosch gelanceerd. De lancering was tevens een oproep aan verschillende soorten organisaties die in een vroeg stadium signalen opvangen van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden in een later stadium. Bedrijven als banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoöperaties kunnen bijvoorbeeld (dreigende) betalingsachterstanden signaler

 • 20 maart 2019

  Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

  Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf vandaag, woensdag 20 maart, het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van deze pilot is om te voorkomen dat klanten met betalingsachterstanden in de financiële problemen komen. De deelnemende banken* gaan klanten met mogelijk financiële problemen wijzen op Geldfit.nl. De pilot, die dit jaar in vijf steden zal gaan draaien, is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Vandaag start de