Klachtenregeling

De Stichting Nederlandse Schuldhulproute beschouwt tips, vragen en klachten als een signaal waarmee wij onze werkzaamheden kunnen verbeteren. Heb je een tip, een vraag of ben je niet tevreden, dan horen wij het uiteraard graag.

Hoe kan ik een tip of klacht melden?

  • E-mail rechtstreeks naar klacht@schuldhulproute.nl
  • Bel naar 085 501 364 77
  • Schriftelijk: Stichting Nederlandse Schuldhulproute, t.a.v. klachtfunctionaris, Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE  Zwolle.

 

Wat verstaat de Stichting Nederlandse Schuldhulproute onder een klacht?

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan de Stichting Nederlandse Schuldhulproute, waarin deze zijn beklag doet over het beleid, de aanpak dan wel een gedraging van de Stichting Nederlandse Schuldhulproute.

Afhandeling klacht

Alle klachten worden door ons geregistreerd. Je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op de ingediende klacht. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvang je een voorstel over de verdere afwikkeling. Door de Stichting Nederlandse Schuldhulproute ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.