Hulpinterventies aan de Nederlandse Schuldhulproute

NSR (Nederlandse Schuldhulproute) werkt samen met gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners aan een oplossing: één centrale schuldhulproute voor iedereen. 

Stichting NSR verwijst naar hulpinterventies die bewezen effectief zijn. Voordat een interventie opgenomen wordt op een afslag van de schuldhulproute, beoordeelt NSR of deze past binnen de gestelde kaders.

Daarnaast werken we samen met SchuldenlabNL om de impact te meten. Daarbij kijkt SchuldenlabNL of interventies groter opgeschaald mogen worden.

Zo bieden we mensen met geldzorgen passende hulp. Wil jij als hulpinterventie ook meedoen aan de Nederlandse Schuldhulproute? Neem contact op!

Vier afslagen van de schuldhulproute

Via een online test op Geldfit.nl of via een medewerker vindt triage plaats: we kijken welke afslag van de schuldhulproute het beste past bij de financiële situatie van de hulpvrager.

Afslag 1: Online tools en zelf betalingsregeling aangaan
Op deze afslag vind je interventies voor mensen met lichte geldzorgen. Zo vind je hier online tools, relevante websites of het zelf aangaan van een betalingsregeling met bank of verzekering.

Afslag 2: Online vrijwilliger
Bij grotere geldzorgen worden mensen gekoppeld aan een online buddy van bijvoorbeeld fiKks.

Afslag 3: Lokale vrijwilliger
Wanneer mensen niet zelf of met een online buddy uit de financiële problemen komen, worden ze in contact gebracht met vrijwilligershulp.

Afslag 4: Gemeentelijke schuldhulp
Mensen met grote schulden worden direct naar het juiste loket in de wijk of gemeente geleid.

Betrouwbaar en bewezen effectief

Om als hulpinterventie onderdeel te worden van de Nederlandse Schuldhulproute, moet je voldoen aan de waardentoets van Stichting NSR:

  • Neutraal - hulp wordt geboden ongeacht politieke voorkeur, afkomst en/of religie van hulpvrager;
  • Geen vergoeding - er wordt geen vergoeding gevraagd van de hulpvrager voor het gebruiken van de hulpinterventies. Direct noch indirect;
  • Openheid en transparantie - de hulpinterventie is open en transparant wat betreft missie, impact, zorgvuldigheid en inzet/besteding van middelen;
  • Kwetsbaarheid doelgroep - het mentale welzijn van de personen in de doelgroep staat centraal in de benaderwijze, structuur en het leren van de hulpinterventie.

Onze partner SchuldenlabNL richt zich op het schaalbaar maken van beproefde en succesvolle schuldhulpinitiatieven over de gehele schuldhulpketen, van schuldpreventie tot schuldsanering. Als onafhankelijke stichting meten zij de impact en helpen initiatieven in het opschalen.

Geïnteresseerd in opschaling, dan moet je naast bovenstaande waardentoets ook voldoen aan het afwegingskader van SchuldenlabNL:

  • Het initiatief draagt bij aan een schuldzorgenvrij Nederland en daarmee perspectiefverbetering voor mensen in schuldhulp;
  • Het initiatief draagt bij aan het verminderen van de transactiekosten (voor publiek en private partijen);
  • Het initiatief is een lokaal of regionaal beproefde methodiek en is effectief (bijvoorbeeld een referentie-implementatie);
  • Het initiatief is schaalbaar (makkelijk te implementeren op nieuwe plekken) en (eenvoudig) beschikbaar (te maken).

De randvoorwaarden (financiering, betrokkenheid van mensen, te realiseren resultaat) kunnen in samenwerking met een rol van SchuldenlabNL worden ingevuld.

Praktijkvoorbeeld van de Voorzieningenwijzer

“De VoorzieningenWijzer helpt huishoudens hun financiële basis op orde te krijgen. Financiële risico’s zijn hierdoor verminderd en huishoudens kregen meer rust. Door de samenwerking met de NSR bieden we een complete aanpak waarmee we mensen in een vroeg stadium vinden en concreet helpen de financiële basis op orde te krijgen en te houden.”

Martijn Boer (initiatiefnemer van De VoorzieningenWijzer)

 

Aangesloten hulpinterventies

Bij het verwijzen naar de Nederlandse Schuldhulproute staat de lokale praktijk centraal. Hierbij werken we onder andere samen met de onderstaande interventies gericht op hulp voor particulieren en ondernemers. Ook interesse om aan te sluiten?