Marcel (Teammanager Adviseurs NSR): ‘Als je bedenkt dat je met elke nieuwe partner weer 10.000 mensen helpt, drijft dat mij enorm om mijn werk te doen.’

Zijn ultieme doel? De NSR overbodig maken. Het lijkt niet de beste overtuiging voor een Teammanager Adviseurs van NSR. Toch is het precies wat Marcel Schutte drijft: ‘Mensen raken in de problemen door allerlei omstandigheden. Maar juist in het contact met schuldeisers kun je die financiële problemen al oplossen.’ Als Teammanager én SchuldHulpMaatje wil hij een brug slaan tussen schuldeisers en mensen met geldzorgen. ‘Totdat die brug goed staat en wij niet meer nodig zijn.’

Organisatieveranderingen, weerstanden doorbreken en teams efficiënt laten werken: het ging hem goed af. Toch verruilde Marcel na 13 jaar zijn commerciële carrière bij een IT-adviesbureau voor een startende stichting tegen geldzorgen. ‘Alles moest steeds maar efficiënter, beter en sneller. Met concrete businessdoelen als meer efficiënte en kostenbesparing.’ Zijn motivatie verschoof steeds meer naar non-profit: ‘Ik wilde meer maatschappelijk bijdragen, en zocht daarvoor een manier die bij mij past’ geeft Marcel aan.

Tijdens zijn rondje langs de velden belandde hij op de koffie bij NSR. Een perfecte match, blikt Marcel terug: ‘Ik merkte direct de passie, bij hen maar ook bij mijzelf. We konden grote maatschappelijke impact maken én met commerciële partijen een krachtige samenwerking zoeken.’ Een ogenschijnlijk grote stap, van commercie naar financiële problemen. Toch komen zijn ervaring en missie nu dichter bij elkaar: ‘Ik werk nu mét grote commerciële spelers, waar ik toen vóór werkte. En ik spreek de taal en ken de bedrijfsprocessen. Nu ik dat kan combineren met mensen helpen, ben ik zeker in m’n element.’

Van papier naar praktijk
Als Teammanager en Adviseur Bedrijven brengt Marcel meer structuur en samenwerking bij NSR en haar partners. Zijn focus? Gemeenten en bedrijven samenbrengen om de hulp voor mensen met geldzorgen goed te regelen. ‘Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk. Zodat het gat tussen behoefte en aanbod steeds kleiner wordt’, vertelt hij in vertrouwd jargon. Nu hij als Teammanager ook met HR te maken krijgt, ziet hij hoe belangrijk het is om te weten wat er bij mensen thuis gebeurt. ‘Je praat niet meer alleen over geldzorgen en ingrijpende life events, maar ervaart zelf ook wat dat met iemand doet.’

De stap naar SchuldHulpMaatje worden en af en toe meedraaien in het belteam van Geldfit was dan ook snel gemaakt. ‘Je ziet en hoort van heel dichtbij wat geldzorgen met mensen doet.’ Schulden aflossen was meer een rekenkundig sommetje, dacht Marcel. Totdat hij als SchuldHulpMaatje zelf naast iemand op de bank zat. ‘We maakten na jaren zijn enorme berg post open en belden samen naar zijn schuldeiser. Dan voel en begrijp je pas hoe diep geldzorgen je leven kan raken.’

Op verrassende missie
Eigenlijk had Marcel eerder niet zoveel met de doelgroep, vertelt hij eerlijk. Zijn overstap naar NSR veranderde zijn beeld van mensen met geldzorgen: ‘Ik voelde zeker wel compassie, maar niet de missie om iets met financiële zorgen in Nederland te doen.’ Nu hij ziet hoe groot de impact van NSR en haar partners is om mensen weer perspectief te bieden, groeide een nieuwe missie: ‘Ik vind dat we het met elkaar echt beter kunnen en moeten doen voor de mensen om ons heen. We leven in een wereld van systemen en processen, maar hebben geen oog meer voor wat er gebeurt bij het individu.’

Dat systeem van onderop veranderen vindt hij geweldig om te doen: ‘Mijn kracht ligt meer in de grotere context dan hulpverlener zijn.’ Hij is dan ook trots dat de stem van NSR tot aan ministeries toe steeds meer wordt gehoord: ‘En dus ook die van mensen met geldzorgen. Als je bedenkt dat je met elke nieuwe partner weer 10.000 mensen helpt, drijft dat mij enorm om mijn werk te doen.’

‘Dit is waar het écht gebeurt’
Zijn mooiste moment bij NSR weet hij nog goed. De tv-ploeg van 1Vandaag was op bezoek bij het Geldfit belteam voor een item over energie. ‘Terwijl ik daar bij de hulplijn werd geïnterviewd, belde er een klant van Greenchoice die bijna werd afgesloten.’ Greenchoice droeg het warm over naar het belteam, zij luisterden naar het verhaal en brachten hem direct in contact met de gemeente. De juiste hulp werd gevonden en afsluiting werd voorkomen.

‘En precies dáár maken we het verschil’, zegt Marcel vol overtuiging. ‘We weten een hulproute te creëren door twee hele gescheiden werelden van publiek-private partijen aan elkaar te verbinden.’ Ook zelfregie en anonimiteit speelt een essentiële rol, ziet hij: ‘Je hoeft niets, maar als je graag hulp wilt helpen wij je om die stap zélf te zetten.’ En dat gebeurde die dag allemaal voor de ogen van het 1Vandaag-team. Marcel ruilde dan ook graag zijn interview in: ‘Ik zei: jullie hebben mij nu 1,5 uur geïnterviewd, maar ik heb liever dat jullie dit gesprek uitzenden. Want dit is waar het écht gebeurt.’

Brug naar de toekomst
Hij zet zich graag in voor mensen met geldzorgen. Toch is zijn ultieme doel om NSR overbodig te maken: ‘Mensen raken in de problemen door allerlei omstandigheden. Maar juist door op tijd in actie te komen, bijvoorbeeld in het contact met schuldeisers kun je die financiële problemen al voorkomen of snel oplossen.’ De NSR slaat een brug tussen mensen met geldzorgen en de schuldeisers of hulpverlening, schetst hij: ‘En als die brug staat en maatschappij en schuldeisers meer oog hebben voor het individu, dan  is ons werk klaar.’

En daar wordt toch ook zijn commerciële hart blij van, sluit Marcel af: ‘Als de klant klant kan blijven, zijn bedrijven daar óók bij gebaat. Dus een betere relatie tussen klant en partijen is zoveel beter voor iedereen.’

Terug naar: Nieuws