Stichting NSR

Over de stichting

Stichting Nederlandse Schuldhulproute (Stichting NSR) werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen.
De missie van de stichting is: Nederland Financieel Gezond.
De stichting is gevestigd in Zwolle.
 

Stichting NSR is een drijvende kracht achter de Nederlandse Schuldhulproute. Zij is in december 2019 opgericht om het initiatief ‘Geldfit’ verder te kunnen concretiseren. Inmiddels is het initiatief Geldfit uitgegroeid tot de Nederlandse Schuldhulproute.  

Ook de stichting is meegegroeid en heeft in december 2020 haar naam gewijzigd in Stichting Nederlandse Schuldhulproute, ook te noemen Stichting NSR. Stichting NSR heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van (online) informatie aan het publiek over het voorkomen en oplossen van financiële problemen, alsmede het samenwerken met en het bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen overheid, bedrijfsleven en (private) partners op het gebied van schuldpreventie, vroeg signalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden. 

De activiteiten van Stichting NSR vinden hun focus in de Nederlandse Schuldhulproute en het voorkomen van versnippering bij de preventie en de aanpak van schuldzorgen. Het gaat daarbij in de kern om het bevorderen, het borgen, het verbreden en het verrijken van de Nederlandse Schuldhulproute om zo te werken aan een Nederland zonder schuldzorgen. 

Kernwaarden

Stichting NSR hanteert in haar werk de volgende kernwaarden:  

  • Stichting NSR werkt neutraal ten aanzien van politieke voorkeur, afkomst en religie. Dit vraagt Stichting NSR van alle aangesloten organisaties en overige betrokken partijen in het kader van de uitvoering. 
  • De doelgroep waar Stichting NSR zich op richt is kwetsbaar. Daarom wordt binnen de samenwerking in beginsel geen vergoeding van (potentiële) leden van de doelgroep gevraagd in het kader van het NSR-aanbod, niet door Stichting NSR zelf en niet door de deelnemers en/of de betrokken organisaties.
  • De bij het NSR-concept aangesloten organisaties laten zien dat zij een ethische werkwijze hanteren richting financieel kwetsbare groepen.