Responsible Disclosure

Versie 1.0 – laatste wijziging op 10 augustus 2023

Bij Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute) vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze bezoekers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wat wij je vragen

 • Ons te laten weten dat je een zwakke plek hebt gevonden door dit te mailen naar privacy@geldfit.nl. We vragen je nog geen gevoelige gegevens te mailen maar dit pas te versleuteld te doen met een PGP-sleutel die wij eerst zullen aanleveren;
 • De zwakke plek niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het probleem aan te tonen;
 • Geen gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het bestaan van de zwakke plek niet met anderen te delen totdat deze is opgelost;
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het (data)lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het (data)lek te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij je beloven

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de zwakke plek;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker;
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De aard en omvang van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het (data)lek en de kwaliteit van de melding;
 • En uiteraard, als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen jou (laten) ondernemen betreffende de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Wij zijn:
Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute)
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle
privacy@geldfit.nl

Bron: Responsible Disclosure door Floor Terra (Creative Commons Naamsvermelding 3.0)

Eerdere melders

We zijn erg blij met mensen die met ons meedenken en melding bij ons doen van mogelijke issues. Deze personen zetten we hieronder graag in het zonnetje.

2023

Juni  |  Darshan Jogi  |  Kleine melding niet-gevoelige data ter optimalisatie.