Waarom een Nederlandse Schuldhulproute?

Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om maandelijks de rekeningen te betalen. De oorzaak is vaak een ‘life-event’ waardoor iemand in de financiële problemen komt. Dat veroorzaakt bij veel mensen schaamte en stress.

Het is voor mensen met geldzorgen vaak lastig om een oplossing te vinden. Het schuldhulplandschap is zeer onoverzichtelijk.

Daarom zet NSR (Nederlandse Schuldhulproute) zich in voor een financieel gezond Nederland. Dit doen we door mensen met geldzorgen in een eerder stadium te vinden, te bereiken en te leiden naar de juiste hulp. Daarbij wordt ingezet op een eenvoudiger systeem waarbij samenwerking tussen publieke en private instanties centraal staat.

Omvang van het probleem

Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. In grote steden gaat het vaak om 1 op de 3 huishoudens. Het probleem begint bij veel mensen klein, maar loopt gemiddeld in vijf jaar uit tot schulden ter waarde van €40.000 bij gemiddeld dertien schuldeisers.

Ontstaan van financiële problemen

Bij de meeste mensen beginnen de problemen met een ‘life event’, oftewel een heftige gebeurtenis in het leven. Denk aan:

  • Baanverlies of teruglopende inkomsten bij ondernemers
  • Relatieproblemen of echtscheiding
  • Ziekte van jezelf of je partner

Tijdens dergelijke life events verandert het financiële evenwicht. Wanneer niet snel actie ondernomen wordt kan dit het begin zijn van geldzorgen. Dan worden rekeningen vaak later betaald of wordt er geld geleend van vrienden of familie. Of er wordt bijvoorbeeld meer op afbetaling gekocht of met de creditcard in plaats van de bankpas.

Schaamte en stress

Zorgen over geld zijn nog altijd een groot taboe in Nederland. Mensen met geldzorgen doen zorgvuldig hun best om het voor de buitenwereld te verbergen. Daarnaast zijn geldzorgen een grote bron van stress. Bij stress komt adrenaline vrij. Wanneer er langdurig sprake is van een relatief hoog adrenalinegehalte kan dit een verlagend effect hebben op het IQ. Daardoor wordt het nog moeilijker om overzicht te houden of terug te brengen in de financiële situatie.

Onoverzichtelijk schuldhulplandschap

Veel mensen gaan pas laat op zoek naar hulp. Dit heeft allerlei redenen.

  • Mensen verwachten het probleem zelf wel op te kunnen lossen.
  • Verkeerd beeld van mogelijkheden qua hulp.
  • Mensen denken dat er hulp is voor anderen, maar niet voor ‘hun’ groep, zoals werkenden of ondernemers.

Daarnaast verschilt de aanpak van schulden per gemeente en zijn er ca. 1.500 initiatieven voor mensen met geldzorgen. Wanneer kun je nu waar terecht? Wanneer mensen schaamte en stress ervaren is de drempel nog hoger om aan de slag te gaan met problemen, waardoor deze verder oplopen. Met als gevolg dat bij verergering van de problemen ook de kans op gezondheidsklachten en psychische en sociale problemen toeneemt, evenals op kosten voor rehabilitatie.

Geschiedenis van NSR

In 2017 is er vanuit verschillende partners een pilot gestart met Geldfit: bedrijven leidden hun doelgroepen naar het online platform Geldfit en via dat platform kwamen ze terecht bij passende hulp.

Deze pilot was een enorm succes. Daarom werd op 30 oktober 2019 in aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) gelanceerd als integraal concept: voor alle mensen met geldzorgen één simpele route naar passende hulp.

Het aantal bedrijven, gemeenten en (hulp)initiatieven dat aansluit groeit explosief, waardoor een compleet ecosysteem ontstaat. Het platform Geldfit is ondertussen ook verder uitgebreid met specifieke routes voor ondernemers, jongeren en een telefoonlijn.

Missie

De missie van stichting NSR is: Nederland financieel gezond.
Dit doen we door mensen met geldzorgen eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar passende hulp.

Visie op de mens

Als Stichting NSR vinden we dat ieder mens waardevol is en het waard is om schuldenvrij te leven. Een financieel gezonde situatie draagt ook bij aan economische weerbaarheid, psychische gezondheid en maatschappelijke participatie.

Visie op het schuldhulplandschap

Veel problemen zouden voorkomen kunnen worden als mensen op tijd en snel de juiste hulp ontvangen. Niet vijf jaar lang de problemen laten opstapelen, maar in een vroeg stadium in actie komen.

Daarom werken wij aan een eenvoudiger systeem om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om in contact te komen met de juiste hulp.

Visie op samenwerking

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is voor een eenvoudiger systeem. De aanpak van NSR zet in op een brede publiek-private samenwerking van hulporganisaties en kennisinstituten, bedrijven, gemeenten en lokale netwerken. Samen vormt dit een groot netwerk. Op deze manier komen mensen die hulp nodig hebben bij hun geldzaken eerder in beeld en sneller op de juiste plek voor hulp terecht.

Onze missie is datgene wat gemeenten, bedrijven en andere partijen motiveert deel te nemen aan de aanpak van NSR en hen onderling verbindt. Samen zetten we in op preventie en het eerder oplossen van problemen. Zo werken we samen aan een financieel gezond Nederland.

Alleen met elkaar kunnen we zorgen voor een heldere bewegwijzering in schuldhulpland en kunnen we mensen die hulp bij geldzorgen nodig hebben eerder vinden en bereiken.

Hoe we dat doen? Lees over onze aanpak.