Annette Veenstra en Fred Dukel nieuwe leden Raad van Toezicht NSR

Stichting Nederlandse Schuldhulproute (NSR) heeft Annette Veenstra en Fred Dukel benoemd tot leden van de Raad van Toezicht. Veenstra is directeur dienstverlening en incasso bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Dukel is algemeen directeur SZW in Den Haag. Beide leden zijn inmiddels gestart met hun functie bij NSR.

Martin Suithoff, directeur NSR is blij met de komst van beide RvT-leden. “Waar Annette Veenstra vanuit de landelijke overheid ervaart wat er leeft bij mensen met geldzorgen of schulden, geldt dat voor Fred Dukel vanuit de plaatselijke overheid: gemeente Den Haag. Dat is een van de vier pilotplekken waar we in 2019 als NSR zijn gestart en waar men in hun aanpak van schuldenproblematiek vooroploopt. Ik vind het heel inspirerend dat Veenstra en Dukel vanuit hun rol bij de overheid aanschuiven in onze Raad van Toezicht. Annette Veenstra is op een warme, persoonlijke manier betrokken bij dit thema. Zij durft ook transparant de rol van de overheid te belichten. Ik ken Fred Dukel als iemand die altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden om een doorbraak te realiseren in de schuldenproblematiek. Zijn innovatieve insteek is meer dan welkom in de Raad van Toezicht.”

Financieel gezond Nederland
Beide nieuwe leden van de Raad van Toezicht zien uit naar de samenwerking. Veenstra: “NSR wil samen werken aan een financieel gezond Nederland. Dat is iets waar ik helemaal achter sta en ook een duidelijke verantwoordelijkheid voel. Bij veel mensen met geldzorgen is ook de Rijksoverheid zelf als schuldeiser betrokken. Ik ben me ervan bewust dat het heel belangrijk is hoe we daarin als overheid te werk gaan. We maken al grote stappen om onze aanpak te verbeteren, maar kunnen dat niet alleen. Geldzorgen hebben een groot effect op het leven van mensen. Waar dat kan willen we die zorgen zo vroeg mogelijk verminderen.” Dukel: “Ik ken NSR als een stichting die het voor elkaar krijgt mensen met geldzorgen de weg te laten vinden naar passende hulp. Ik sta achter die praktische aanpak én het feit dat NSR dit niet alleen, maar juist samen met inmiddels meer dan 300 partners doet. Mijn droom is dat we in Nederland niet de geldproblemen, maar het perspectief van mensen centraal gaan stellen. Dat is een toekomstbeeld wat ook NSR voor ogen heeft.”

Over NSR 
Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om maandelijks de rekeningen te betalen. De oorzaak is vaak een ‘life-event’ waardoor iemand in de financiële problemen komt. Dat veroorzaakt bij veel mensen schaamte en stress. Het is voor mensen met geldzorgen vaak lastig om een oplossing te vinden. Het schuldhulplandschap is zeer onoverzichtelijk. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) is een publiek-private samenwerking van bedrijvengemeenten(hulp)interventies en andere samenwerkingspartners. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door mensen eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar passende tools, informatie of hulp. 

Terug naar: Nieuws