Samenwerkingspartners in de Nederlandse Schuldhulproute

Met elkaar bouwen we aan een financieel gezond Nederland. Publieke en private organisaties slaan de handen ineen in de Nederlandse Schuldhulproute. Naast bedrijven, gemeenten en hulpinterventies werken we samen met de volgende samenwerkingspartners:

Samen kunnen we mensen met zorgen over geld eerder vinden, bereiken en leiden naar passende hulp.

Infographic NSR

Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenlabNL

In 2016 is Geldfit gestart als project om (verergering van) financiële problemen bij huishoudens in Nederland te voorkomen. Sinds 2020 is Geldfit een zelfstandige stichting en gaat richting gemeenten en bedrijven verder onder de naam Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

Mede dankzij de inspanningen van SchuldenlabNL is de Nederlandse Schuldhulproute gegroeid in bereik en impact.

Om de werking en kwaliteit van de route en het hulpaanbod te borgen blijft SchuldenlabNL betrokken als onafhankelijke partij die valideert en accrediteert.

Projectpartners 0800-8115

0800-8115 is een landelijk telefoonnummer dat mensen met geldzorgen advies geeft en  ‘warm’ doorverbindt met lokale hulpverlening. Het nummer is een initiatief van Stichting NSR, Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en Kredietbank Nederland. 0800-8115 is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van SZW.

Projectpartners Geldfit Zakelijk

Geldfit Zakelijk biedt online tests en tools voor ondernemers. De Zakelijke test geeft ondernemers inzicht in hun financiële situatie en leidt hen naar passende hulp. Geldfit Zakelijk wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, INretail, MKBDoorgaan en Vattenfall.

Initiatiefnemers Geldfit.nl

In 2016 startten acht organisaties de pilot Geldfit. De pilot werd financieel mede mogelijk gemaakt door Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Geldfit ontwikkelde zich succesvol als nieuwe en effectieve financiële hulpketen en lanceerde in 2017 geldfit.nl.

Geldfit mockup 1

Initiatiefnemers Nederlandse Schuldhulproute

Na onze succesvolle pilot van Geldfit in vijf steden in Nederland, werden we in 2018 samen met nog drie andere initiatieven bij elkaar gebracht voor een nieuwe opschalingspilot, om op deze manier antwoord te geven op de schuldenproblematiek. Mogelijk gemaakt en gefinancierd door de NVB werden SchuldenlabNL, fiKks, Moedige Dialoog en Geldfit geselecteerd.

Deze opschaling is succesvol gebleken en op 30 oktober 2019 gelanceerd als integraal concept waar NSR uit voortgekomen is.

Mediapartner

NSR werkt samen met Brouwer & Partners als mediapartner.

Fondsen

De Nederlandse Schuldhulproute wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende fondsen:

Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Daarom werkt Stichting NSR samen met gemeentenbedrijven en schuldhulporganisaties aan een oplossing: één centrale schuldhulproute voor iedereen. Samen voorkomen we dat betalingsachterstanden schuldzorgen worden.