Grip op geld met Geldfit

Het is heel normaal dat mensen af en toe zorgen over geld ervaren. Toch is het fijn om op zo’n moment te weten welke stappen je kan zetten om weer grip op je geld te krijgen. Samen met bedrijven, gemeenten en andere partners werken we aan één centrale route voor financiële fitheid: Geldfit.

Geldfit bevat de sociale kaart van alle preventieve en curatieve interventies rondom financiële gezondheid. Via de website of het telefoonnummer ontdekken iedere maand tienduizenden mensen welke stappen zij kunnen zetten om weer grip op geld te krijgen. Ook voor doelgroepen als jongeren en ondernemers zijn er specifieke routes.

“Ik had een betaalachterstand bij de zorgverzekering. Het is voor mij de eerste keer dat ik in zo’n situatie terecht ben gekomen. Via Geldfit kwam ik uit bij een welzijnsorganisatie. Zij hebben me geholpen. Voor nu is er gelukkig een oplossing.''

– Erik*

Route naar duizenden (hulp)initiatieven

Zorgen over geld ontstaan vaak door gebeurtenissen in het leven. Denk aan ziekte, verandering van werk of een scheiding. Of er zijn omstandigheden van buitenaf, zoals corona, energieprijzen of inflatie. Deze zorgen gaan vaak gepaard met stress en schaamte. De oplossing ligt vaak dichtbij, maar zit verscholen in een wirwar van letterlijk duizenden loketten, initiatieven en voorzieningen.

In samenwerking met aangesloten gemeenten brengen we alle relevante lokale voorzieningen in beeld, zoals energiecoaches, vrijwilligersinitiatieven en schuldhulpverlening. Dit vullen we aan met het landelijke aanbod van bijvoorbeeld het Nibud of Wijzer in Geldzaken. Op deze manier bevat Geldfit de meest complete financiële sociale kaart van Nederland met duizenden (hulp)initiatieven.

Website geldfit.nl

Samen met aangesloten partners wijzen we mensen op Geldfit, zodat zij financieel gezond kunnen blijven of worden. Via de website geldfit.nl krijgen ze snel en simpel een overzicht welke stappen zij nu kunnen zetten in hun situatie. Ook staat er altijd iemand klaar om via de chat of het landelijk telefoonnummer 0800-8115 mee te denken. Komen mensen er zelf niet uit, dan brengt Geldfit hen in contact met een passende organisatie in de buurt.

Bellen met Geldfit via 0800-8115

In september 2021 lanceerde NSR in samenwerking met partners het landelijke telefoonnummer 0800-8115 voor hulp bij geldzorgen. In 2023 is er ruim 49.000 keer gebruik gemaakt van dit gratis telefoonnummer en het aantal bellers blijft gestaag doorgroeien. Mensen die bellen, vinden een luisterend oor en krijgen persoonlijk advies. Ook kunnen ze warm worden doorverbonden met passende (hulp)initiatieven. Op deze manier kunnen mensen op een hele persoonlijke manier gebruik maken van Geldfit.

De belangrijkste resultaten van Geldfit over 2023

  • Ruim 3,5 miljoen mensen zetten een eerste stap naar financiële gezondheid via de website van Geldfit.
  • Meer dan 178.000 mensen ontvingen zelfinzicht via de online test.
  • Ruim 49.000 mensen vonden een luisterend oor en er werd persoonlijk met hen meegedacht.
  • Meer dan 1,5 miljoen mensen zetten een meetbare vervolgstap naar passende hulp.
  • De maatschappelijke impact van Geldfit werd door SchuldenlabNL berekend op ruim 180 miljoen euro over 2020.

Geldfit voor jongeren

Jongeren die 18 jaar worden, studenten en starters zijn kwetsbare groepen door de vele life-events in deze levensfase. Ze beginnen een studie of ronden die af, gaan op zichzelf- of samenwonen óf beginnen met fulltime werken. Daarnaast hebben zij nog weinig reserves en vaak een groeiende studieschuld.

Ook laten veel jongeren geld liggen. Zo heeft ruim 1 op de 4 jongeren geen zorgtoeslag aangevraagd en lopen daardoor soms €100 per maand mis. 2 van de 3 mbo-studenten vergeet om geld terug te vragen via de belastingaangifte en lopen gemiddeld €180 mis.

Specifiek voor deze doelgroep hebben de jongerenroute geldfit.nl/jongeren, waarbij we doorbouwen op de ervaring die onze partner SchuldHulpMaatje heeft opgedaan met het jongerenplatform MoneyFit. Met een toolkit voor partners en via online marketing bereiken we jongeren en wijzen we hen op manieren om grip op hun geld te krijgen.

“Tijdens mijn studie vond ik het lastig om rond te komen. Door financiële stress had ik geen overzicht meer. Een maatje heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn inkomsten en uitgaven.''

– Lisanne*

Geldfit Zakelijk voor ondernemers

Het aantal ondernemers in Nederland groeit: ondertussen zijn er 1,1 miljoen zzp’ers en 367.000 ondernemers met personeel (CBS, 2021). Veel ondernemers hebben het gevoel dat ze zelf hun problemen moeten oplossen. Ook weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Door coronamaatregelen kwamen veel ondernemers voor het eerst in de financiële problemen en hebben geld geleend om het hoofd boven water te houden.

Grote problemen kunnen in veel gevallen voorkomen worden, wanneer ondernemers eerder passende hulp krijgen. Zo blijkt uit de pilot van Geldfit Zakelijk met MKBDoorgaan dat 94% van de ondernemers die geholpen wordt door coaching en advies weer door kan met hun bedrijf.

Specifiek voor deze doelgroep is er de ondernemersroute geldfit.nl/zakelijk. Hier vinden ondernemers een zakelijke test. Via 0800-8115 staan er mensen klaar om met hen mee te denken en te begeleiden naar passende hulp.

“Tijdens de coronaperiode heb ik mijn werkzaamheden niet kunnen doen. Via Geldfit kwam ik bij het Ondernemersklankbord. De periode is negatief begonnen, maar positief geëindigd.''

– Cliff*

*Omdat NSR waarde hecht aan privacy zijn onze verhalen anoniem en gebruiken we stockfoto’s.