blanke jonge vrouw online bankieren

Wgs-pakket voor gemeenten

26 januari 2021

Vanaf januari is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Daarmee hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven. Dit is een mooie kans om mensen met schulden tijdig hulp aan te bieden.

Lees verder
Geldfit-gezin

Onafhankelijk onderzoek naar de impact van Geldfit.nl

18 januari 2021

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) wil zoveel mogelijk mensen met geldzorgen zo snel mogelijk doorverwijzen naar de juiste hulp. Daarom is Impact first een belangrijke kernwaarde van de NSR en staat het centraal in alle werkzaamheden. Om dit te kunnen meten is onafhankelijk onderzoek van grote waarde: het geeft inzicht in de impact en de aanbevelingen helpen om verder te optimaliseren. In 2020 heeft onderzoeksbureau BTKNS zo’n onderzoek gedaan naar de impact van geldfit.nl op de gebruikers.

Lees verder
Bellen voor hulp bij geldzorgen

Oplopen van schulden bovenaan in top 10 geldzorgen van Nederland

7 januari 2021

Steeds meer mensen zoeken hulp bij hun geldzorgen. In het najaar van 2020 lanceerde de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) de hulplijn 0800-8115. Maandelijks bellen honderden mensen 0800-8115 met hun geldzorgen. Deze gesprekken geven een goed beeld van welke zorgen er leven. Daarom presenteert NSR de top 10 grootste geldzorgen van Nederland in 2020. Op 1 staat het oplopen van schulden als de grootste geldzorg. De top 10 lijst is te vinden op website 0800-8115.nl/top10.

Lees verder
Man in gesprek

Brief aan wethouders in Nederland

3 december 2020

Vandaag is onderstaande brief verstuurd naar 355 wethouders in Nederland. In de brief worden gemeenten opgeroepen om mee te doen met de Nederlandse Schuldhulproute. Met een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het mogelijk gemaakt dat meer mensen op een laagdrempelige manier passende, lokale hulp vinden. Daarvoor is nodig dat méér gemeenten aansluiten op de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

Lees verder