Wgs-pakket voor gemeenten

Vanaf januari is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Daarmee hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven. Dit is een mooie kans om mensen met schulden tijdig hulp aan te bieden.  

Vanuit de gemeente Zwolle kwam het idee om de Nederlandse Schuldhulproute te gebruiken in het hulpaanbod vroegsignalering. Hennie Duteweert van de gemeente Zwolle: “We willen voor alle signalen een hulpaanbod kunnen doen. Daarbij kijken we naar een eventuele combinatie van signalen en welk aanbod daarbij passend is. Als aangesloten gemeente kunnen we wijzen op het aanbod via onze eigen kanalen en op NSR als onpartijdig kanaal. Hier kunnen burgers advies krijgen via de test en worden doorverwezen naar de juiste hulp.” 

Op basis van dit verzoek hebben wij een pakket met flyers en een eenvoudig stappenplan ontwikkeld om inwoners te wijzen op de test op Geldfit.nl en het telefoonnummer 0800-8115.nl. Alle gemeenten die aangesloten zijn bij de Nederlandse Schuldhulproute kunnen dit pakket deze week in de brievenbus verwachten. 

Ook interesse in het pakket? Stuur een mail naar gemeenteadviseur René Timmerman via rene@schuldhulproute.nl . 

Terug naar: Nieuws