Samen met ABP pensioendeelnemers met financiële problemen helpen

Het pensioenfonds ABP sluit aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De samenwerking leidt pensioendeelnemers met verhoogd risico op financiële problemen vroegtijdig naar passende hulp, waardoor schulden worden beperkt of voorkomen. Door deelnemers van het pensioenfonds proactief en vroegtijdig hulp te bieden, hopen ABP en de NSR dat deelnemers die mogelijk in de financiële problemen zitten, weer grip op hun financiën krijgen.

Met de samenwerking met ABP bereikt de NSR een nog bredere doelgroep. Marcel Schutte (Adviseur bedrijven NSR): “Onze gezamenlijke missie is een Nederland zonder schuldzorgen. De samenwerking met ABP vergroot de impact van de route doordat nu ook pensioendeelnemers met geldzorgen worden gevonden en doorverwezen naar passende en lokale hulp”  
 
Corien Wortmann- Kool (voorzitter ABP): “ABP wil haar deelnemers helpen bij het maken van bewuste keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. We willen dat ze grip hebben op hun eigen situatie. Het voorkomen of aanpakken van financiële problemen maakt daar onderdeel van uit. Ik ben daarom blij met de samenwerking met de NSR. Het past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ABP heeft.”  

In de praktijk 
ABP laat de uitvoering van het pensioen over aan pensioenuitvoeringsorganisatie APG. De medewerkers van deze klantenservice zijn getraind om signalen die duiden op mogelijke betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Mocht de betreffende pensioendeelnemer daarvoor open staan, dan biedt APG hulp aan. Deze hulp bestaat uit het meedenken in oplossingen en doorverwijzen naar instanties die eventueel verder kunnen helpen. 
 
Betrokkenheid  
Francine van Dierendonck (Lid raad van bestuur APG): ‘’Als pensioenuitvoerder helpen we mensen graag zo goed mogelijk met financiële vraagstukken rondom pensioen. Vaak hebben we contact met deelnemers op voor hen emotionele en ingrijpende momenten in hun leven, zoals kinderen krijgen, trouwen, scheiden of veranderen van baan. Bij al die gebeurtenissen is het belangrijk dat (geld)zaken goed geregeld blijven en worden. Soms lukt dat echter niet of weet je niet goed hoe dat moet. APG is zich ervan bewust dat iedereen in financiële problemen kan raken. Daarom willen we vanuit betrokkenheid ABP deelnemers helpen en juist doorverwijzen.” 
 
Samen kunnen we nog meer mensen in Nederland bereiken, om te voorkomen dat zorgen uitgroeien tot problemen.  

Meer weten of ook aansluiten? Neem contact met ons op.

Terug naar: Nieuws