Ooststellingwerf sluit als 100e gemeente aan bij NSR: ‘Welzijn begint bij financiële gezondheid’

Gemeente Ooststellingwerf sluit als 100e gemeente aan bij NSR (Nederlandse Schuldhulproute) om samen te werken aan een geldzorgenvrije toekomst. De laagdrempelige route Geldfit.nl en hulplijn 0800-8115 helpen schuldschaamte doorbreken en kan de 26.000 Friese inwoners gerichter doorverwijzen naar passende hulp in eigen gemeente. Daarmee komen mensen met geldzorgen eerder in beeld en worden schulden beperkt of zelfs voorkomen.

De behoefte aan laagdrempelige hulp bij geldzorgen is groot, schetst wethouder Esther Verhagen (gemeente Ooststellingwerf): ‘We merken dat de drempel om hulp te zoeken vaak nog hoog is, zeker in een relatief kleine kern als Ooststellingwerf. Door schuldschaamte worden geldproblemen vaak niet besproken en nemen de problemen ondertussen toe. Inwoners met geldzorgen komen pas laat in beeld en dan is direct zware hulp nodig.’

NSR helpt anoniem en geeft inwoners via Geldfit.nl direct inzicht in passende hulp in hun gemeente. Verhagen: ‘Dat heeft ons erg getriggerd, want daardoor krijgen we inwoners met geldzorgen eerder in beeld. Zo kunnen we met ons bestaande hulpaanbod direct zoveel meer voor inwoners betekenen.’

‘Welzijn begint bij financiële gezondheid’
Ooststellingwerf draagt met de samenwerking bij aan het welzijn van inwoners. ‘Welzijn begint namelijk bij financiële gezondheid. We bieden bijvoorbeeld ook leefstijlcoaching aan mensen met overgewicht, maar we zien dat die financiële basis eerst nodig is om een verandering in werking te stellen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen écht een nieuwe start kan maken.’

De gemeente krijgt via NSR meer inzicht in de doelgroep: ‘We komen eerder met mensen in contact en kunnen veel gerichter hulp bieden. Met de data kunnen we ook programma’s ontwikkelen om de financiën eerst op orde te brengen.’ De samenwerking met NSR vormt volgens Verhagen dan ook een belangrijke schakel in het welzijn van inwoners: ‘We kunnen nu niet alleen beter helpen bij geldzorgen, maar ook sneller bijspringen met bredere schuldgerelateerde problemen.’

Roep om gezamenlijke aanpak
Een gezamenlijke aanpak in geldzorgen is hard nodig, ziet ook Walter Baars (gemeenteadviseur NSR). ‘Iedereen kan in de geldproblemen komen, ook buiten jouw schuld om. Denk aan een scheiding, ziekte of baanverlies door de coronacrisis.’ Baars ziet dan ook een groot maatschappelijk belang. ‘Alleen samen kunnen we het taboe doorbreken en schulden zoveel mogelijk beperken. Dat begint bij een ander schuldhulpsysteem, waarin we met gemeenten en bedrijven samen concrete oplossingen bieden om geldzorgen te voorkómen.’

Werken aan toekomstperspectief
Ooststellingwerf is de 100e gemeente in Nederland die aansluit op de route. ‘Een mooie mijlpaal, want daarmee komt onze missie om Nederland geldzorgenvrij te maken steeds dichterbij’, zegt Baars. Na Noardeast-Fryslân en Dantumadiel is Ooststellingwerf de derde Friese gemeente die inwoners met geldzorgen via de laagdrempelige route helpt. ‘Steeds meer inwoners vinden daardoor de weg naar goede hulp en krijgen weer toekomstperspectief. Daarom hopen we dat meer gemeenten dit voorbeeld volgen.’

Terug naar: Nieuws