Nederlandse Schuldhulproute benoemt Ron Steenkuijl tot lid raad van toezicht

De Nederlandse Schuldhulproute benoemt Ron Steenkuijl (55) tot lid van de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt met een nieuw lid uitgebreid om de stem van de deelnemende bedrijven te vertegenwoordigen.

Ron Steenkuijl stond mede aan de wieg van de oprichting van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). In het dagelijks leven is hij directeur corporate affairs bij de ADG dienstengroep, een zakelijk dienstverlener met meer dan 42.000 werknemers in Nederland. Daarnaast bekleed Steenkuijl diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen binnen het sociaal maatschappelijk domein waaronder MVO Nederland, de Start Foundation, de Maatschappelijke Alliantie en de welzijnsorganisatie DOCK.  
 
De raad van toezicht wordt met de komst van Steenkuijl uitgebreid om ook de stem van deelnemende berdrijven te vertegenwoordigen. “De problematiek rondom schulden van burgers is weerbarstig, taai en complex. Binnen de NSR proberen we burgers met geldzorgen in een landelijk ecosysteem van gemeenten, schuldhulpverlenende organisaties en bedrijven zo vroeg mogelijk hulp te bieden. Schuldeisers en werkgevers spelen daarin een sleutelrol om met een structurele inbedding te verwijzen naar de portal Geldfit.nl. Bedrijven vormen daarmee een belangrijke steunpilaar binnen de NSR, waardoor burgers met geldzorgen eerder en beter geholpen kunnen worden” zegt Steenkuijl. 

Martin Suithoff, directeur van de NSR zegt: ”We vinden het belangrijk dat er vanuit verschillende disciplines wordt meegekeken en geadviseerd. Met de komst van Steenkuijl wordt er ook vanuit de zakelijke wereld, de bedrijven, geanticipeerd. We zien uit naar een inspirerende samenwerking’’. 

Met de benoeming van Ron Steenkuijl is de raad van toezicht uitgebreid. Behalve Steenkuijl zijn Hennie Duteweert (gemeente Zwolle), Ditte Hak (Belastingdienst), Manuel van der Hoek (Doorbraakmethode) en Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje) ook lid van het toezichthoudende orgaan. Hennie Duteweert, voorzitter van de raad van toezicht zegt: ”Ron Steenkuijl is breed maatschappelijk betrokken en is daarom een goede aanwinst voor de raad van toezicht’’. 

Over de Nederlandse Schuldhulproute
De NSR werkt aan een Nederland zonder geldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldenlandschap is complex. Daarom werkt de NSR samen met bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners aan één centrale schuldhulproute. Met elkaar zetten we ons in voor een financieel gezond Nederland. Dit doen we door mensen met geldzorgen eerder te vinden, te bereiken en toe te leiden naar de juiste hulp. Sinds de oprichting in oktober 2019 hebben meer dan 600.000 mensen gebruik gemaakt van de NSR.

Terug naar: Nieuws