Hoe bereik je mensen met geldzorgen?

Door René Timmerman, adviseur gemeenten bij de Nederlandse Schuldhulproute  

René Timmerman, medewerker bij de Nederlandse Schuldhulproute

We zien dat iedere gemeente de schuldhulpverlening anders aanpakt. Adviseurs van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) zijn dagelijks in gesprek met gemeenten over hoe zij hun schuldhulpverlening vormgeven. In deze serie blogs deel ik – René Timmerman, gemeenteadviseur – op welke manier de NSR gemeenten hierin ondersteunt.   

In deze blog heb ik het over misschien wel het belangrijkste onderdeel van ons werk: het bereiken van mensen met geldzorgen in gemeenten in Nederland.

Boodschap overbrengen
Er komt dagelijks ontzettend veel informatie op mensen af. Om een boodschap over te brengen, mensen te bereiken en hen ook aan te zetten tot actie, moeten mensen minimaal zeven keer een boodschap horen, én het liefst via verschillende kanalen. Deze aanpak licht ik aan de hand van onderstaande afbeelding toe.

1. Toeleiders

Links in de afbeelding vind je de toeleiders. Dit zijn bedrijven die met ons samenwerken bij het vinden van mensen met geldzorgen. Zij wijzen mensen op de verschillende kanalen van de NSR; Geldfit.nl, Geldfit Zakelijk, NSR Direct en 0800-8115. Dit doen zij door verschillende communicatiemiddelen in te zetten, zoals:

  • Het verzenden van e-mails waarin de kanalen van de NSR aan bod komen;
  • Klantenservice die verwijst naar een kanaal van de NSR;
  • Pushberichten die verschijnen bij het openen van een webpagina;
  • Webpagina’s met een verwijzing naar de kanalen van de NSR.

Doordat mensen via verschillende vertrouwde kanten, zoals hun bank, verzekeraar of werkgever, gewezen worden op de NSR, worden ze ook door de toeleiders, geholpen snel passende hulp te krijgen.

2. Media en (online) campagnes

Veel mensen volgen het nieuws, gebruiken sociale media, kijken tv of luisteren radio. Ook daar zijn de kanalen van de NSR zichtbaar. Want we benaderen regelmatig de landelijke of lokale media, voeren campagnes via sociale media en voorzien gemeenten in promotiepakketten.

De kracht van de herhaling

Momenteel krijgen mensen nog vaak versnipperde boodschappen als het gaat om geldzorgen en ziet men in veel gevallen door de bomen het bos niet meer. Daarom is het belangrijk om een eenduidig bericht te laten horen. Het resultaat? Als mensen met geldzorgen van verschillende afzenders en op diverse manieren dezelfde boodschap te horen krijgen, wordt de kans steeds groter dat zij in beweging komen.

De eerste stap helpt je verder

Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ verwijst ook de landelijke overheid mensen met geldzorgen naar Geldfit.nl. Het is een prachtig voorbeeld hoe de samenwerking met de overheid werkt. De overheid wilde in deze campagne benadrukken dat mensen hulp moeten zoeken en de NSR kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Namelijk: het doorverwijzen van mensen naar de juiste (lokale) instanties.

Meer weten? Kijk op de pagina over de gemeenteaanpak of lees over een aantal weken de nieuwe blog die in het teken zal staan van de vraag: Hoe helpen we mensen met geldzorgen?

Terug naar: Nieuws