Samen voorkomen dat betalingsproblemen schuldzorgen worden

De Nederlandse Schuldhulproute

De Nederlandse Schuldhulproute is één weg naar passende schuldhulp, voor alle mensen in Nederland. In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en schuldhulpverleners samen. Eén infrastructuur, die snel leidt naar een bewezen effectief hulpaanbod bij (beginnende) financiële problemen.

Eén weg.
Eén werkwijze.

Een scheiding, pensioen, ziekte of werkloosheid. Mensen kunnen op elk moment in hun leven moeite krijgen om hun rekeningen te betalen. Betalingsproblemen kunnen dan achterstanden worden, en groeien uit tot schuldzorgen. En die veroorzaken – naast hoge maatschappelijke kosten – onnoemelijk veel persoonlijk leed.

Samen zetten we mensen snel op de goede weg. De weg naar Geldfit.nl. Naar passende hulp bij beginnende betalingsproblemen. Bedrijven en gemeenten zorgen samen dat iedereen in Nederland de weg vindt naar Geldfit.nl.

Eén weg.
Eén werkwijze.

Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren.

Gemeenten hebben nu elk hun eigen aanpak om hun burgers te helpen bijschulden. Bedrijven, zoals telecomaanbieders, woningcorporaties enenergiebedrijven, steken veel tijd en geld om klanten metbetalingsachterstanden in actie te brengen. Banken kunnen zien welkeklanten (beginnende) betalingsproblemen op hun rekening hebben en ookbelangrijk: kunnen hen direct bereiken.

Samen zetten we mensen op de goede weg. De weg naar Geldfit.nlGeldfit.nl is het startpunt van de Nederlandse Schuldhulproute.Mensen vinden op Geldfit.nl hulp die bij hen past:

Zelf doen.

Geldfit.nl biedt online tools en apps om zelf je financiën op orde te krijgen

Samen doen.

Geldfit.nl biedt toegang tot een – digitale – vrijwilliger die helpt bij schulden, via de app FiKks

Met de gemeente.

Geldfit.nl biedt toegang tot (fysieke) schuldhulp in de eigen gemeente. Deze hulp is afhankelijk van de lokale aanpak.

Onze inschatting is dat we de investering alleen al terugverdienen door minder klantcontacten met mensen met betaalachterstanden. Nog los van de vermindering van kredietrisico en zorgconsumptie door financiële stress.

Zilveren Kruis

Laatste nieuws

 • 26 maart 2020

  Flanderijn sluit aan bij de Nederlandse Schuldhulproute

 • 7 november 2019

  Koningin Máxima roept gemeenten op tot samenwerking tegen schulden

 • 31 oktober 2019

  Koningin Maxima woont lancering Nederlandse Schuldhulproute bij

Overige nieuws

De Nederlandse Schuldhulproute:

 • Verlaagt de drempel naar passende schuldhulp
 • Verkort de tijd dat mensen in actie komen
 • Is een brede publiek-private samenwerking
 • Combineert zo sociale impact met financieel rendement