Samen voorkomen dat betalingsproblemen schuldzorgen worden

De Nederlandse Schuldhulproute

De Nederlandse Schuldhulproute is één weg naar passende schuldhulp, voor alle mensen in Nederland. In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en schuldhulpverleners samen. Eén infrastructuur, die snel leidt naar een bewezen effectief hulpaanbod bij (beginnende) financiële problemen.

Eén weg.
Eén werkwijze.

Een scheiding, pensioen, ziekte of werkloosheid. Mensen kunnen op elk moment in hun leven moeite krijgen om hun rekeningen te betalen. Betalingsproblemen kunnen dan achterstanden worden, en groeien uit tot schuldzorgen. En die veroorzaken – naast hoge maatschappelijke kosten – onnoemelijk veel persoonlijk leed.

Samen zetten we mensen snel op de goede weg. De weg naar Geldfit.nl. Naar passende hulp bij beginnende betalingsproblemen. Bedrijven en gemeenten zorgen samen dat iedereen in Nederland de weg vindt naar Geldfit.nl.

Eén weg.
Eén werkwijze.

Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren. Introtekst nog aan te leveren.

Gemeenten hebben nu elk hun eigen aanpak om hun burgers te helpen bijschulden. Bedrijven, zoals telecomaanbieders, woningcorporaties enenergiebedrijven, steken veel tijd en geld om klanten metbetalingsachterstanden in actie te brengen. Banken kunnen zien welkeklanten (beginnende) betalingsproblemen op hun rekening hebben en ookbelangrijk: kunnen hen direct bereiken.

Samen zetten we mensen op de goede weg. De weg naar Geldfit.nlGeldfit.nl is het startpunt van de Nederlandse Schuldhulproute.Mensen vinden op Geldfit.nl hulp die bij hen past:

Zelf doen.

Geldfit.nl biedt online tools en apps om zelf je financiën op orde te krijgen

Samen doen.

Geldfit.nl biedt toegang tot een – digitale – vrijwilliger die helpt bij schulden, via de app FiKks

Met de gemeente.

Geldfit.nl biedt toegang tot (fysieke) schuldhulp in de eigen gemeente. Deze hulp is afhankelijk van de lokale aanpak.

Onze inschatting is dat we de investering alleen al terugverdienen door minder klantcontacten met mensen met betaalachterstanden. Nog los van de vermindering van kredietrisico en zorgconsumptie door financiële stress.

Zilveren Kruis

Laatste nieuws

 • 28 mei 2020

  Nederlandse Schuldhulproute aanwezig bij webinar Wijzer in Geldzaken

 • 23 april 2020

  GGN gaat intensieve samenwerking aan binnen de Nederlandse Schuldhulproute

 • 6 april 2020

  Corona en de Nederlandse Schuldhulproute

Overige nieuws

 • 17 maart 2020

  Gemeente Breda sluit aan op de Nederlandse Schuldhulproute

  De gemeente Breda is per 1 maart 2020 een samenwerking aangegaan met Geldfit. Het doel van Geldfit is het voorkomen van geldzorgen. Gemeenten en bedrijven kunnen hun inwoners of werknemers helpen in deze onzekere tijd door de Corona-crisis; ook financieel door hen door te verwijzen naar Geldfit.nl. Door de test in te vullen op Geldfit.nl krijgen mensen persoonlijk advies en hulp voor hun financiële situatie zodat ze hun geldzaken weer op orde krijgen en houden. Zo wil de ge

 • 7 november 2019

  Koningin Máxima roept gemeenten op tot samenwerking tegen schulden

  Op 6 november 2019 - tijdens een werkconferentie van SchuldenLabNL bij gastheer Rabobank in Utrecht – riep Hare Majesteit Koningin Máxima gemeenten op tot meer samenwerking bij de aanpak van schulden. Dit moet leiden tot meer uniformiteit en daarmee tot verhoogde effectiviteit van de schuldenaanpak door gemeenten in samenwerking met private partners.  De oproep van Koningin Máxima sluit aan bij de recente lancering van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

 • 5 november 2019

  Enco sluit aan bij de Schuldhulproute

  Met deze samenwerking werkt Eneco mee aan de route om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. Cliënten met betalingsproblemen worden gewezen op Geldfit.nl. Door middel van het afnemen van een eenvoudige anonieme test krijgt een cliënt op basis van de gegeven antwoorden een snel en effectief hulpaanbod dat zich uit in tips en tools of hulpverlening bij een (lokale) instantie. Bekijk de doorverwijzing Lees meer >

 • 31 oktober 2019

  Koningin Maxima woont lancering Nederlandse Schuldhulproute bij

  In het bijzijn van Koningin Máxima is op 30 oktober 2019 de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) in ’s-Hertogenbosch gelanceerd. De lancering was tevens een oproep aan verschillende soorten organisaties die in een vroeg stadium signalen opvangen van mensen die wijzen op mogelijk problematische schulden in een later stadium. Bedrijven als banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven en woningbouwcoöperaties kunnen bijvoorbeeld (dreigende) betalingsachterstanden signaler

 • De Nederlandse Schuldhulproute:

  • Verlaagt de drempel naar passende schuldhulp
  • Verkort de tijd dat mensen in actie komen
  • Is een brede publiek-private samenwerking
  • Combineert zo sociale impact met financieel rendement