Vanaf september Geldfit Zakelijk voor ondernemers

De Nederlandse Schuldhulproute breidt vanaf september 2020 haar doelgroepkanalen uit met Geldfit Zakelijk. Dit nieuwe kanaal richt zich op alle ondernemers in Nederland. ZZP’ers, freelancers en andere ondernemers kunnen bij Geldfit Zakelijk gratis terecht voor hulp bij hun financiële situatie. Van schuldpreventie tot -hulpverlening. Het kanaal wordt mede mogelijk gemaakt door de NVVK en SchuldenlabNL.

De komst van Geldfit Zakelijk sluit aan bij een grote behoefte. Martin Suithoff (directeur Nederlandse Schuldhulproute) legt uit:

“Ondernemers lopen andere financiële risico’s dan consumenten. Daar zijn veel ondernemers zich niet van bewust en zo kunnen betalingsachterstanden snel uitlopen tot schulden. Daarom is specifieke hulp hard nodig. Met Geldfit Zakelijk bieden we ondernemersgerichte tips, tools en hulpverlening.”

Meer ondernemers in financiële problemen
Door de coronacrisis komen dit najaar mogelijk meer ondernemers in financiële problemen. De behoefte aan een specifiek kanaal voor ondernemers is daarmee actueler dan ooit.

“We zien dat er door de coronacrisis nieuwe risicovolle doelgroepen met betalingsachterstanden of schulden ontstaan. Ondernemers vormen één van die beoogde risicodoelgroepen. Met Geldfit Zakelijk bieden we ondernemers effectieve hulp en zijn we goed voorbereid op de verwachte golf aan hulpvragen.”

Specifieke route voor ondernemers
Ondernemers met financiële problemen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste schuldhulp. De schuldhulproute biedt hen zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen.

“Zo ontvangen ondernemers direct hulp die bij hun situatie past.”

Risico’s en onwetendheid onder ondernemers
De Nederlandse Schuldhulproute wil met Geldfit Zakelijk ondernemers ook bewust maken van de financiële risico’s en rechten.

“Nederland telt meer dan 1 miljoen ZZP’ers. Een groot gedeelte is niet ingedekt voor toekomstige risico’s. Denk aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenpotjes, maar ook inschattingsfouten bij BTW en belastingaangiftes. Ondernemers lopen dan extra risico en zijn financieel kwetsbaar. Als zij echt in financiële problemen komen, hebben ze mogelijk recht op gemeentelijke aanvulling. Veel ondernemers weten dat niet. Daarom helpen we ondernemers niet alleen bij schuldzorgen, maar werken we ook hard aan gerichte schuldpreventie.”

Geldfit Zakelijk wordt mede mogelijk gemaakt door de NVVK en SchuldenlabNL.

Terug naar: Nieuws