Unieke samenwerking met ING en KNVB, zodat ieder kind kan voetballen

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen opgroeit in armoede. Daardoor is het voor ouders soms lastig om de contributie en andere benodigdheden van een voetbalclub te betalen. Juist in tijden van spanning is sporten extra belangrijk én gezond. Vaak zijn er toch meer mogelijkheden om toch te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Mogelijkheden die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. ING, hoofdsponsor van het Nederlands voetbal, gaat daarom samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en NSR (Nederlandse Schuldhulproute) zorgen dat dit jaar zoveel mogelijk Nederlandse amateurverenigingen een financieel contactpersoon krijgen. De financieel contactpersonen gaan gezinnen helpen de juiste (lokale) regelingen te vinden, zodat kinderen toch kunnen voetballen.

“Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan”
Leon Wijnands, directeur Duurzaamheid bij ING Nederland: “Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan. Kinderen moeten kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is. Met financieel contactpersonen bij voetbalverenigingen helpen we daarbij. Die financieel contactpersonen kunnen vrijwilligers zijn van de amateurclub, of medewerkers van ING die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. We zijn gestart met een pilot van 10 voetbalverenigingen. De afgelopen weken zijn er tientallen clubs bijgekomen en merken we dat de behoefte aan ondersteuning groot is. Daarom zullen we dit initiatief uitbreiden naar de 550 amateurvoetbalverenigingen waar ING sponsor is, om hopelijk later dit jaar alle voetbalverenigingen in Nederland te voorzien van een route om leden met geldzorgen bij te kunnen staan. Zo kunnen meer kinderen doen wat ze het liefste doen: voetballen!”

Regelingen voor mensen met kleine beurs
“Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een kleine beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie van sportclubs te betalen. Maar veel gezinnen weten niet goed waar ze die kunnen vinden,” zegt Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL. “Daarom is het goed dat ING en de KNVB samenwerken door het aanstellen van financiële contactpersonen bij amateurclubs. Deze contactpersonen kunnen mensen helpen om het juiste loket of de juiste regeling te vinden. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van middelen van NSR en de VoorzieningenWijzer.”

Bewegingsarmoede
Met een financieel contactpersoon zorgt ING ervoor dat iedereen kan blijven voetballen, ook als er even geen budget is. Bij een vereniging waar nog geen financieel contactpersoon is, zorgt ING voor een alternatieve route. Op termijn willen ING en de KNVB ervoor zorgen dat elke amateurvoetbalclub in Nederland een financieel contactpersoon heeft. “Armoede is verschrikkelijk. Als dit ook nog tot bewegingsarmoede leidt, dan heeft het tevens gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De drempel om financiële hulp te vragen is vaak hoog. Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging. Wij vinden dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen,” aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij KNVB.

Uit een peiling van ING onder 111 amateurvoetbalverenigingen blijkt verder dat 43% van de verenigingen weet dat er leden zijn met financiële problemen. Deze leden hebben vooral moeite met het betalen van de contributie (81%) en met deelname aan activiteiten (11%). Maar ook is 47% van de verenigingen niet op de hoogte van financiële problemen bij leden die ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet (meer) kunnen voetballen. Door financieel contactpersonen in te zetten die mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verschillende regelingen die bestaan, willen ING, KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en NSR zorgen dat kinderen toch kunnen (blijven) voetballen. ING gaat de komende tijd hier middels uitgebreide campagnes aandacht voor vragen.

Terug naar: Nieuws