“Op Geldfit.nl krijgen inwoners informatie over hun financiële situatie”

Mevrouw K. Polderman | Gemeente Ermelo

Maar liefst 17 gemeenten zijn op dit moment aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Met als doel om inwoners die hulp nodig hebben bij hun geldzaken vroegtijdig in beeld en sneller op de juiste plek voor hulp te krijgen. Ermelo is een van deze aangesloten gemeenten. Maar hoe beleeft een gemeente deze samenwerking en wat was de motivatie om een samenwerking aan te gaan? We vroegen het aan mevrouw K. Polderman, beleidsmedewerker bestaanszekerheid en schuldhulpverlening in de gemeente Ermelo.

Hoe is de gemeente Ermelo betrokken geraakt bij Geldfit Nederland (nu NSR)?
“Toen ik in september 2017 bij de gemeente Ermelo ging werken, las ik in een verslag van de gemeenteraad dat ze een presentatie hadden gezien over een postcodepreventieplan en dat de raadsleden daar erg enthousiast over waren. Ik heb contact opgenomen met SchuldHulpMaatje* en ik kreeg een inhoudelijke presentatie over het plan. Binnen de gemeente hadden we al verschillende plannen om preventie en vroegsignalering op te zetten, waarop al snel een overleg volgde met de ketenpartners over welke plannen we zouden uitvoeren. Er is toen nogmaals een presentatie geweest voor de ketenpartners in Ermelo. Omdat iedereen erg enthousiast was, hebben we in 2019 een contract met Geldfit Nederland afgesloten.”

Waarom is de gemeente Ermelo gaan samenwerken met Geldfit Nederland?
“Als gemeente zoeken we naar mensen met (beginnende) geldproblemen die niet in beeld zijn bij de gemeente Ermelo. Ook willen we graag weten of het beleid dat we uitvoeren effect heeft. Door het inzetten van Geldfit.nl kunnen we inwoners van onze gemeente wijzen op informatie over hun geldzaken, maar ze worden ook online gericht benaderd via banners op websites die ze bezoeken. Daarnaast kunnen we aan de hand van de maandelijkse rapportages een inschatting maken hoeveel inwoners er nog zijn met problematische schulden.”

In welke behoefte voorziet Geldfit?
“Op Geldfit.nl krijgen mensen informatie over hun financiële situatie en worden ze doorverwezen naar schuldhulpverlening die aangepast wordt aan hun situatie: van beginnende schulden tot problematische schulden. Geldfit Nederland levert gegevens aan die wij als gemeente niet op een andere manier kunnen verkrijgen.”

Wat zijn uw (eerste) ervaringen met Geldfit Nederland?
“Het contact met Geldfit Nederland** is heel erg goed. De presentaties waren duidelijk en ook na het afsluiten van het contract is het contact heel plezierig. We kunnen alles vragen en de informatie is helder. Het is ook heel prettig dat de gegevens verrijkt worden met informatie vanuit RIVM-data over de leefsituatie van de inwoners van Ermelo. Dat geeft een nog beter beeld van problematiek die we in het sociale domein tegen komen en beleid op willen maken.”

Door samenwerking ontstaat één groot netwerk dat het mogelijk maakt om Nederlanders die hulp nodig hebben bij hun geldzaken eerder in beeld en sneller op de juiste plek voor hulp te krijgen. Juist nu.

Heeft u als gemeente vragen over een eventuele samenwerking? Of heeft u vragen over hoe u uw inwoners kunt doorverwijzen naar Geldfit.nl? Neem dan hier contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek over de behoefte en mogelijkheden die er zijn.

(*) SchuldHulpMaatje was tot 1 januari 2020 de uitvoerende vereniging van Geldfit.nl.
(**) Geldfit Nederland is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige stichting.

Terug naar: Nieuws