NSR ontvangt ISO 27001-certificering voor goede informatiebeveiliging

Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute) heeft de certificering ISO 27001 ontvangen. Hiermee is aangetoond dat de informatiebeveiliging binnen de organisatie voldoet aan de internationale standaard en dat NSR een betrouwbare partner is in het omgaan met data.

Een onafhankelijke certificeerder stelde vast dat de werkzaamheden, processen en protocollen voor informatiebeveiliging zijn goedgekeurd volgens de internationaal geldende ISO-norm. In het proces hiernaartoe zijn meerdere ervaren partijen betrokken. De certificering is uitgereikt door Brand Compliance. Elk jaar zal de informatiebeveiliging weer onder de loep worden genomen voor een update van het certificaat.

Jaap Meijer, hoofd innovatie: ‘NSR heeft zich altijd al ingezet om zorgvuldig en transparant om te gaan met data. De meerwaarde voor de eindgebruiker staat altijd voorop. Met die motivatie blijven we kritisch op onszelf en houden we elkaar scherp. Mogelijke blinde vlekken voorkom je alleen als je dit proces met de hele organisatie doorloopt. Het is mooi om te zien dat alle lagen van de organisatie eraan hebben bijgedragen om aan deze norm te voldoen.

De audits lieten zien dat informatiebeveiliging al goed geregeld was binnen de organisatie. In het proces is vooral energie gestoken in optimalisatie en volledigheid van de documentatie. NSR kiest er bewust voor om ruimschoots aan alle eisen van de ISO 27001-norm te voldoen.

Behalve naar digitale en technische aspecten is vooral ook gekeken naar de rol van de mens. Constante oplettendheid en bewustzijn rondom dataveiligheid bij alle medewerkers is noodzakelijk. Meijer: ‘Een mooi effect dat we nu binnen de organisatie zien is dat veilig omgaan met data steeds meer gaat leven. Het risicobewustzijn is gegroeid en iedereen is extra gemotiveerd om aandachtspunten direct op te pakken en signalen tijdig te melden.’

Werken vanuit de ISO-norm betekent ook efficiënt werken, waarmee veel kosten worden bespaard. Voor stichting NSR is het belangrijk dat de financiële middelen zoveel mogelijk bijdragen aan de missie om zoveel mogelijk mensen met geldzorgen sneller en beter te helpen. Voor partners en andere betrokkenen is de certificering een bevestiging dat NSR betrouwbaar is in het omgaan met data en zich kan meten met organisaties die dezelfde norm hanteren. In de vele publiek-private samenwerkingen die NSR aangaat, geeft dit een belangrijke vertrouwensbasis.

Terug naar: Nieuws