Nederlandse Schuldhulproute en PostNL helpen medewerkers met schuldzorgen

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) is 1 september een samenwerking aangegaan met PostNL. Het post- en pakkettenbedrijf is de eerste werkgever die aansluit bij de NSR. In de route werken bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samen om te voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot schuldzorgen. Door de samenwerking kunnen PostNL-medewerkers met eventuele schuldzorgen vroegtijdig passende hulp ontvangen.

Martin Suithoff (directeur NSR): “Het is fantastisch dat de eerste werkgever aansluit bij de route. Er rust nog veel taboe op geldproblemen, ook op de werkvloer. Medewerkers ontvangen daardoor vaak niet op tijd de juiste hulp en ontwikkelen serieuze schulden. Dat heeft grote gevolgen voor medewerkers en bedrijven. Door de krachtenbundeling met PostNL weten meer mensen met schuldzorgen de route te vinden. Zo werken we samen aan een schuldzorgenvrij Nederland.” 

Lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit 
PostNL is één van de grootste werkgevers in Nederland. Elly de Vries (Manager PV PostNL): “Wij zijn elke dag op elke straat en staan midden in de samenleving. Wat daar gebeurt, gebeurt ook bij ons. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich goed voelen. Dat lukt niet als er financiële zorgen zijn. Door ons aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute kunnen medewerkers met financiële zorgen sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zo voorkomen we dat medewerkers in de schulden belanden. Dat zorgt ook voor meer (werk)geluk, een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. En die impact is groot: het ziekteverzuim onder medewerkers met schulden ligt 20% hoger en duurt twee keer zo lang.”  

Laagdrempelige route naar juiste hulp 
PostNL wijst medewerkers vanaf 1 september op de route voor passende schuldpreventie of -hulp. De route biedt medewerkers een laagdrempelige manier om effectieve hulp te ontvangen. Met een anonieme test op Geldfit.nl krijgen zij snel inzicht in hun financiële situatie. Op basis van de ingevulde gegevens krijgt de medewerker een passend hulpaanbod. Bijvoorbeeld tips, tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een (lokale) instantie of bij PV PostNL.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
PostNL zet zich al sinds 1929 in voor (oud-)medewerkers met geldzorgen. Suithoff: “Daarmee is PostNL een voorbeeld voor andere werkgevers in Nederland. Zeker nu meer werkgevers en werknemers in een onzekere tijd zijn beland door de coronacrisis. Op veel huishoudens heeft dat grote financiële impact. Samen kunnen we meer mensen met schuldzorgen tijdig in beeld brengen en de juiste hulp bieden. Daarom hopen we dat meer werkgevers die gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich aansluiten bij de route.” 

Meer weten of ook aansluiten? Kijk op NederlandseSchuldhulproute.nl.

Terug naar: Nieuws