Nederlandse Schuldhulproute en Defensie helpen (oud)medewerkers met geldzorgen

Vanaf 3 maart 2021 werkt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) samen met het Ministerie van Defensie aan een schuldzorgenvrije toekomst voor Defensiemedewerkers. Door de samenwerking komen (oud)medewerkers met geldzorgen eerder in beeld en ontvangen zij vroegtijdig passende hulp. Defensie is het eerste ministerie dat als werkgever aansluit bij de route.  

Paul Bakker (Strategisch Adviseur NSR): “Het is mooi dat het Ministerie van Defensie bereid is met nieuwe initiatieven samen te werken om medewerkers de beste zorg te verlenen. Samen kunnen we mensen met geldzorgen eerder in beeld krijgen en helpen we serieuze schulden voorkomen. We hopen dat deze vooruitstrevende aanpak van Defensie andere werkgevers inspireert, zodat steeds meer mensen met geldzorgen tijdig de juiste hulp ontvangen.” 

Schulden voorkomen door vroegsignalering 

Koos Smit (werkgroep schuldenproblematiek Ministerie van Defensie): “Het Ministerie van Defensie is een afspiegeling van de maatschappij. Dat betekent dat geldzorgen ook onze (oud)medewerkers kunnen treffen. Hoewel we met sociale fondsen voor militairen en burgermedewerkers goed hulp bieden bij financiële problemen gerelateerd aan sociale en/of medische omstandigheden, bereiken we lang niet alle medewerkers die kampen met geldzorgen. Via de NSR krijgen we deze medewerkers wel in beeld. Zo kunnen we hen eerder helpen en worden schulden beperkt of zelfs voorkomen.” 

Investering in welzijn medewerkers

De samenwerking versterkt het Ministerie van Defensie bij het uitdragen van goed werkgeverschap. Smit: “Het welzijn van onze (oud)medewerkers staat hoog in het vaandel. Geldzorgen kunnen het persoonlijk welzijn sterk negatief beïnvloeden, wat grote nadelige gevolgen kan hebben voor zowel werkgever als medewerker. Daarom wil Defensie investeren in een brede schuldenaanpak ten gunste van het welzijn van haar medewerkers.” 

Landelijke overheidscampagne over geldzorgen

Bakker: “Taboe en onbekendheid rondom geldzorgen zorgen er nog vaak voor dat mensen niet de juiste hulp ontvangen. Daarom loopt er nu een landelijke overheidscampagne over geldzorgen die Geldfit.nl en 0800-8115 meer bekendheid geven. Samen wijzen we mensen de weg naar een schuldzorgenvrije toekomst.”

Meer weten of ook aansluiten? Neem contact met ons op. 

Terug naar: Nieuws