Nederlandse Schuldhulproute aanwezig bij webinar Wijzer in geldzaken

Op dinsdag 26 dinsdag mei heeft er een online platformbijeenkomst plaatsgevonden, gepresenteerd door Wijzer in geldzaken. Koningin Maxima, diverse sprekers en professionals gingen met elkaar in gesprek over financiële kwetsbaarheid onder Nederlanders.

Het doel van deze bijeenkomst was om antwoord te krijgen op vragen als ‘hoe kunnen we geldproblemen voor financieel kwetsbaren in de toekomst voorkomen?’ en ‘wat moet er gebeuren om de financiële veerkracht van deze groepen te vergroten?’ Martin Suithoff, directeur Geldfit Nederland, gaf aan dat het versterken van samenwerking juist nu essentieel is:

“We zijn hier met professionals uit de publieke en private sector. We moeten onze krachten bundelen. Juist nu.”

Toename financieel kwetsbaren
Ruim 700 mensen namen deel aan de webinar. Koningin Maxima nam alle aanwezigen in haar toespraak mee naar de huidige financiële situatie in deze crisis. Daarbij benadrukte zij dat door de coronacrisis het aantal financieel kwetsbare mensen toeneemt: “Veel ondernemers lopen omzet mis, mensen verliezen hun baan, chauffeurs hebben geen opdrachten meer, veel flexers kunnen niet meer aan de slag. Iedereen kan te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen in het leven. Mensen verliezen hun dierbaren. Een crisis in een crisis.”

Financiële zorgen geven veel stress
Uitgangspunt van de bijeenkomst was de vraag: ‘Hoe vinden we zo vroeg mogelijk de mensen die financieel kwetsbaar zijn?’ Geen eenvoudige vraag volgens koningin Maxima, want deze mensen leven vaak onzichtbaar:

“We weten dat financiële zorgen heel veel stress geven waardoor mensen bevriezen. Ze durven vaak niet aan te kloppen met hun problemen.”

Daarbij is er sprake van een grote en diverse groep waaronder jongeren, alleenstaande moeders, parttimers, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met schulden.

Nederlandse Schuldhulproute
Geldfit probeert binnen de Nederlandse Schuldhulproute zoveel mogelijk aan te sluiten op plekken waar het publiek al is. “Zoals bijvoorbeeld het openen van een bankapp, dat minimaal 5 miljoen keer per dag gebeurt. Op moment dat je vanuit daar de oproep krijgt om naar de route te gaan, dan sluit je zoveel mogelijk aan bij het mechanisme naar plekken waar het publiek nu al is”, antwoordde Martin Suithoff op de vraag hoe Geldfit dat doet. De test bepaalt de route die je neemt. Als er blijkt dat je aan zelfhulp niet voldoende hebt, dan word je verwezen naar een fysiek persoon, geen digitaal platform. “Het is niet zo dat iedere deelnemer al die afslagen bij langs gaat. Juist die test gebruiken we om mensen direct toe te leiden zodat je het principe ‘kastje muur’ kunt doorbreken.”

Bekijk de terugblik van de online platformbijeenkomst
op https://www.wijzeringeldzaken.nl/Terugblik/

Foto: Wijzer in geldzaken – genomen tijdens de Online Platformbijeenkomst op 26 mei

Terug naar: Nieuws