Inzicht via online test op Geldfit.nl

Op Geldfit.nl krijgen mensen inzicht in hun financiële situatie via een eenvoudige online test. De anonieme test biedt mensen gerichte hulp om zijn of haar geldzaken op orde te krijgen of te houden. Van schuldpreventie tot -hulpverlening. Geldfit.nl is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute.

Passend en laagdrempelig hulpaanbod

Om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen, is de online test op Geldfit.nl ontwikkeld. Op basis van de ingevulde gegevens krijgen mensen een passend hulpaanbod. Dit aanbod bestaat uit tips, tools of een doorverwijzing naar hulpverlening bij een (lokale) instantie. De test biedt mensen een laagdrempelige manier om effectieve schuldhulp te ontvangen.

Korte vragen over financiële situatie

De test bevat enkele korte vragen over de financiële situatie van de hulpvrager. Zijn er genoeg inkomsten om vaste lasten en boodschappen te betalen? Lukt het om een positief banksaldo te houden? Kunnen zorgpremies, energie- en telefoonrekeningen betaald worden? Kunnen leningen afbetaald worden?

De hulpvrager kan kiezen uit antwoordmogelijkheden die het beste zijn of haar situatie omschrijft. Na het invullen van de postcode, geeft de test aan hoe urgent de financiële situatie lijkt te zijn. De hulpvrager ontvangt direct advies over passende hulp in de buurt.

Meer dan 600.000 mensen zochten hulp via Geldfit.nl

Ruim 600.000 mensen hebben hulp gezocht via de test op Geldfit.nl. Ruim 150.000 hulpvragers hadden hulp nodig bij hun schulden en werden doorverwezen naar vrijwilligersorganisaties of professionele schuldhulp bij de gemeente.

Privacy en zelfregie staan centraal

De hulpvrager houdt zelf altijd de regie over zijn of haar persoonsgegevens. Mensen vullen bij de test alleen een (fictieve) voornaam in en laten hun postcode achter. Gegevens zijn daardoor nooit persoonlijk herleidbaar. De postcode wordt gebruikt om zo gericht mogelijk advies te geven voor hulp bij mensen in buurt. De postcode wordt nergens anders voor gebruikt. Het advies dat mensen krijgen is vrijblijvend.

Partners verwijzen mensen naar Geldfit.nl

Aangesloten partners zoals verzekeraars, energiemaatschappijen en banken, signaleren vaak als eerste betalingsachterstanden of financiële problemen bij klanten. Vanuit hun klantrelatie kunnen zij mensen met betalingsachterstanden vroegtijdig en persoonlijk naar Geldfit.nl verwijzen voor passende hulp en advies.