Gratis lokaal inloopspreekuur voor burgers

Via Geldfit Lokaal kunnen mensen met financiële zorgen terecht bij lokale inloopspreekuren waar meerdere partners aanschuiven. Door de brede lokale vertegenwoordiging kunnen we ter plekke effectief werken aan de financiële hulpvraag van burgers. Geldfit Lokaal is onderdeel van Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en is al actief in diverse locaties.

Lokale partners op één plek

Bij de inloopspreekuren zitten wijkteams en lokale partners in de professionele en vrijwillige schuldhulpverlening samen aan tafel. Ook partners uit het lokale bedrijfsleven, zoals woningcorporaties kunnen aansluiten. Financiële problemen kunnen er namelijk voor zorgen dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen.

In het gezamenlijke inloopspreekuur wordt samen met de burger naar passende mogelijkheden, regelingen of hulp gezocht. Zo zijn burgers met hun hulpvraag direct aan het juiste adres.

Effectievere lokale (schuld)hulpketen

Geldfit Lokaal helpt het bereik van de lokale schuldhulpketen vergroten. De hulpvragen die via Geldfit binnen komen, worden doorgezet naar de lokale schuldhulpketen van de burger. We sluiten aan bij de huidige lokale infrastructuur en maken inzichtelijk welke hulpvraag naar welke partner moet. Het wijkteam (gemeente) heeft de regie op de hulpvraag, maar werkt samen met lokale schuldhulpverlening en bedrijfsleven. Dit vermindert de toenemende caseloads en wachttijden van wijkteams en versterkt de effectiviteit van de lokale (schuld)hulpverlening.

Samenwerkingspartners

Geldfit Lokaal is een initiatief van Stichting NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en wordt mede mogelijk gemaakt door lokale samenwerkingspartijen.