Hoe werkt het?

Gemeenten helpen burgers met schulden op verschillende manieren. Bedrijven, zoals (zorg)verzekeraars, banken, telecomaanbieders, woningcorporaties en energiebedrijven, besteden veel tijd en geld om klanten met betalingsachterstanden in actie te brengen. Door gemeenten en bedrijven aan te laten sluiten op Geldfit.nl worden de krachten gebundeld.

Door samen te werken, kunnen we mensen op weg helpen. De weg naar Geldfit.nl. Geldfit.nl is het startpunt van de Nederlandse Schuldhulproute. Mensen vinden op Geldfit.nl de juiste route naar hulp, die is onder te verdelen in vier ‘afslagen’:

Afslag 1: Zelfhulpoplossingen

De eerste afslag is een zelfhulpoplossing voor mensen die voldoende discipline en skills hebben om het probleem aan te pakken en daar (nog) geen persoonlijke ondersteuning bij nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn Nibud tools of verwijzing naar een budgetapp.

Afslag 2: Digitale vrijwilliger

De tweede afslag leidt naar een digitale vrijwilliger (buddy) van fiKks die geografisch onafhankelijk ingezet wordt voor hulp op afstand. Deelnemers kunnen hier als ze dat willen anoniem hulp krijgen om hun betalingsachterstanden op te lossen, of eenvoudiger de eerste stap naar professionele hulp zetten.

Afslag 3: Offline vrijwilliger of professionele hulp

De derde afslag leidt direct naar een aangesloten offline (vrijwilligers)organisatie in de gemeente waar de burger woont. Bijvoorbeeld Humanitas, SchuldHulpMaatje of een sociaal werk organisatie. Welke doorverwijzing plaatsvindt is afhankelijk van de lokale situatie en wijze waarop de gemeente de (preventieve) schuldhulpverlening heeft ingericht.

Afslag 4: Schuldhulpverlening

Tenslotte leidt de vierde afslag iemand met zware schuldenproblematiek direct naar de formele schuldhulpverlening van de gemeente. Welk loket gebruikt wordt is afhankelijk van de lokale inrichting van de gemeente voor curatieve schuldhulpverlening.

De Nederlandse Schuldhulproute:

 • Verlaagt de drempel naar passende schuldhulp
 • Verkort de tijd dat mensen in actie komen
 • Meet en stuurt bij – voor maximale effectiviteit

Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat iemand in beeld komt bij schuldhulpverlening. In die tijd kan 1 schuld uitgroeien tot een schuld van gemiddeld € 42.000 bij gemiddeld 13 schuldeisers.

Laatste nieuws

 • 4 juni 2020

  Geldfit ontvangt financiële steun van ING Nederland Fonds

 • 28 mei 2020

  Nederlandse Schuldhulproute aanwezig bij webinar Wijzer in Geldzaken

 • 23 april 2020

  GGN gaat intensieve samenwerking aan binnen de Nederlandse Schuldhulproute