Drie manieren om mensen met geldzorgen te vinden en te bereiken

Door René Timmerman, adviseur gemeenten bij de Nederlandse Schuldhulproute  

René Timmerman, medewerker bij de Nederlandse Schuldhulproute

We zien dat iedere gemeente de schuldhulpverlening anders aanpakt. Adviseurs van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) zijn dagelijks in gesprek met gemeenten over hoe zij hun schuldhulpverlening vormgeven. In deze serie blogs deel ik – René Timmerman, gemeenteadviseur – op welke manier de NSR gemeenten hierin ondersteunt.   

Samen met gemeenten voorkomen dat geldzorgen uitgroeien tot ernstige problemen

Bij gemeenten blijkt dat zo’n 70% van de mensen die met geldproblemen te maken heeft onzichtbaar is. Ook meldden mensen zich gemiddeld pas vijf jaar na het moment dat ze te maken krijgen met geldzorgen. Dat is vaak (te) laat.

Betalingsachterstanden kunnen razendsnel hoger worden en ervoor zorgen dat men afglijdt naar problematische schulden. De NSR werkt samen met gemeenten om mensen met geldzorgen zo snel mogelijk te vinden en te helpen. Er zijn verschillende manieren waarop deze mensen in kaart worden gebracht.

Hoe vinden we mensen met geldzorgen?

Manier 1: Via de toeleiders 

De NSR werkt samen met toeleiders. Toeleiders zoals banken, zorgverzekeraars, incassobureau’s en grote werkgevers. Deze bedrijven hebben inzicht op het betaalgedrag van mensen en kunnen signaleren wanneer er afwijkend gedrag plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van een creditcard als pinpas, of het structureel achterlopen met betalingen. Deze bedrijven hebben een warm contact met hun doelgroepen. Zij kunnen in een vroeg stadium hun klanten en medewerkers wijzen op de kanalen van de NSR en zijn daardoor een vindplaats van mensen met geldzorgen.

Doordat de NSR samenwerkt met veel verschillende bedrijven, wordt een grote groep mensen gemonitord en kunnen steeds meer mensen met (beginnende) geldzorgen worden gevonden om vervolgens doorverwezen te worden naar de juiste (lokale) hulp.

Uitleg Geldfit en de verschillende afslagen van schuldhulpverlening

Manier 2: Via de postcodepreventieanalyse 

Met een postcodeanalyse wordt in kaart gebracht waar groepen mensen in een bepaalde wijk een verhoogde kans hebben om geconfronteerd te worden met geldzorgen. Door op postcodeniveau (*) betaalgedrag te analyseren kunnen mensen die gevaar lopen om in de schulden te komen, gemakkelijk gevonden en met de juiste communicatie worden benaderd. Dit zorgt ervoor – nu en de toekomst – dat mensen sneller gevonden worden en de hulp krijgen die bij ze past. 

Manier 3: Social media en perscampagnes 

Via landelijke en lokale media wil NSR het thema ‘geldzorgen’ onder de aandacht brengen. Dit nieuws wordt versterkt met social mediacampagnes. Ook was de NSR onderdeel van de overheidscampagne De eerste stap helpt je verder, waarin mensen gewezen werden op Geldfit.nl. Op deze manier wil de NSR het thema bespreekbaarder maken én worden kanalen van NSR laagdrempeliger en beter vindbaar.

Waarom de samenwerking met gemeenten bij het vinden van mensen met geldzorgen?

Doordat we op deze manieren gemeenten ondersteunen om in een eerder stadium mensen met geldzorgen te vinden en bereiken, voorkomen we samen dat zorgen uitgroeien tot problemen. Via de online test op Geldfit.nl of het telefoonnummer 0800-8115 kunnen mensen direct uitkomen bij de lokale interventie die hen kan helpen. 

Meer weten? Kijk op de pagina over de gemeenteaanpak of lees over 3 weken mijn nieuwe blog.

(*) Om de privacy van huishoudens te beschermen wordt de preventieanalyse van onze partner Datafuture altijd op postcodeniveau uitgevoerd. Gegevens zijn nooit herleidbaar naar personen of huishoudens.

Terug naar: Nieuws