Ja, wij doen mee!

Doet uw organisatie mee met de Nederlandse Schuldhulproute? Vul dan dit aanmeldformulier in. We nemen dan contact met u op voor het plannen van een bezoek waarin: informatie wordt gedeeld over de Nederlandse Schuldhulproute, voorwaarden voor deelname worden besproken en de standaard aanpak en optioneel maatwerk van partners worden toegelicht.

Maak kennis met onze partners

In de Nederlandse Schuldhulproute werken gemeenten, partners uit het schuldendomein en bedrijven krachtig samen om schuldzorgen te voorkomen.

Bedrijven
Bedrijven en organisaties zoals banken, (zorg)verzekeraars, telecombedrijven, energiebedrijven, woningbouwcoöperaties, gemeentelijke invorderingsorganisaties en uitvoeringsinstanties identificeren mensen met (beginnende) financiële problemen, bijvoorbeeld door te kijken naar (veranderend) betaalgedrag of naar life events. Deze burgers leiden ze via hun eigen kanalen naar het begin van de Nederlandse Schuldhulproute: Geldfit.nl. Dat kan bijvoorbeeld via hun site, via een brief, via de balie of via de telefoon. Ook lokale bedrijven en organisaties zoals werkgevers, huisartsen en andere zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in het wijzen op de hulp die beschikbaar is via Geldfit.nl.

Gemeenten
De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Daarom zou de Nederlandse Schuldhulproute niet kunnen werken zonder deelname van de gemeenten. Gemeenten die via Geldfit deelnemen aan de Nederlandse Schuldhulproute zorgen er voor dat lokale hulp door vrijwilligers en professionele schuldhulpverleners op de meest effectieve manier wordt gekoppeld aan de Nederlandse Schuldhulproute. Burgers die zich via afslag 3 of 4 melden komen op deze manier direct bij de juiste hulp terecht.

Geldfit
Geldfit.nl is binnen de samenwerking van de Nederlandse Schuldhulproute het consumentenmerk, het startpunt en de backbone van de Nederlandse Schuldhulproute. Op Geldfit.nl kunnen mensen snel hun financiële situatie vaststellen. Op basis van de uitkomsten van een (anonieme) test  krijgen mensen direct een advies dat past bij hun persoonlijke situatie. Plus doorverwijzingen naar (lokale) organisaties die hen kunnen helpen bij geldzaken. Als organisatie zorgt Geldfit dat deze doorverwijzingen worden gerealiseerd, gratis zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen.

Moedige Dialoog
Moedige Dialoog helpt bij het vormgeven van de publiek-private samenwerking op lokaal niveau. Dit doen ze door het vergroten van het begrip voor, de kennis van en de hulp die geboden kan worden bij armoede en financiële problemen. Op deze manier zorgt Moedige Dialoog ervoor dat ook lokale werkgevers, ondernemers en bedrijven schuldenproblemen herkennen, bespreekbaar maken en via de Nederlandse Schuldhulproute adequaat toeleiden naar de noodzakelijke hulp. Moedige Dialoog heeft de Werkgeversdesk ontwikkeld, een hulpmiddel dat hierbij helpt. Daarnaast formeert Moedige Dialoog lokale publiek-private netwerken die activiteiten ontplooien en interventies ontwikkelen om armoede en schulden gezamenlijk aan te pakken. Bij alles wat Moedige Dialoog doet worden ervaringsdeskundigen betrokken, van initiatieffase tot realisatiefase.

fiKks
fiKks is een app die de digitale schuldhulpvrijwilliger in Nederland heeft geïntroduceerd. fiKks is opgenomen is het advies van bezoekers van Geldfit die naar afslag 2 worden geleid. De rol van fiKks in de Nederlandse Schuldhulproute is om deelnemers die op afstand en die bij voorkeur anoniem geholpen willen worden te koppelen aan een opgeleide digitale vrijwilliger, de buddy. Deze buddy begeleidt de deelnemer via het platform stapsgewijs naar het beheren van budget en het maken van betalingsafspraken met schuldeisers. En de buddy is voor een deelnemer een luisterend oor. Waar nodig zal de buddy doorverwijzen naar een ander loket binnen de gemeente waar de deelnemer woont. fiKks is ook verantwoordelijk voor het geven van inzicht op een geaggregeerd niveau in de aantallen deelnemers en de mate waarin deze deelnemers succesvol worden geholpen.

SchuldenLabNL
SchuldenlabNL richt zich op het opschalen van bewezen effectieve initiatieven op het gebied van schuldpreventie en –curatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het continu evalueren van de werking en de impact van de Nederlandse Schuldhulproute, zodat die doorlopend verbeterd kan worden. Dit betekent ook dat deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute niet vrijblijvend is voor toeleiders en gemeenten; er wordt van hen verwacht dat ze hun aandeel in het geheel leveren. SchuldenlabNL gaat dit evalueren en gaat toeleiders, gemeenten en interventies helpen hun rol in de Nederlandse Schuldhulproute optimaal in te vullen.