Campagne ‘Grip op je geld’ van start met actieplan voor speciale energiehulproute

Maandag 28 maart lanceerde Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van SchuldenlabNL, de campagne ‘Grip op je geld’. De landelijke campagne heeft tot doel om mensen grip op hun geld te geven, via het platform Geldfit.nl. Daarnaast presenteerden energiebedrijven Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall samen met NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en SchuldenLabNL een actieplan voor een speciale ‘energiehulproute’.

Koningin Máxima gaf aan zich betrokken te voelen bij mensen met geldzorgen en financiële problemen. Het lijkt een taboe te zijn om hier openlijk over te spreken. Dat maakt de campagne van Geldfit belangrijk. Niet alleen om mensen te bereiken die al op zoek gaan naar hulp, maar juist ook de mensen die hier niet direct over durven te spreken. Hoe sneller hulp geboden wordt, hoe groter de kans dat de problematiek niet ernstiger wordt. In het realiseren van de hulp is de samenwerking tussen publieke en private partijen essentieel. De samenwerking voor de energiehulproute biedt hierin aanvullend ook veel mooie kansen. 

‘Grip op je geld’
De campagne ‘Grip op je geld’ helpt mensen om inzicht te krijgen in hun financiële situatie en hulp in geval van financiële problemen. Het thema is nog actueler geworden door de stijging van de energieprijzen. Daarnaast zijn ook de kosten voor de dagelijkse boodschappen en brandstof gestegen. Meer mensen ervaren hierdoor financiële zorgen of problemen.

Via de website Geldfit.nl of via het landelijke telefoonnummer 0800-8115 ontvangen mensen na een korte anonieme test inzicht in hun financiële situatie. Afhankelijk van de uitkomst wordt een passend advies gegeven om financieel gezond te worden of te blijven. Specifiek voor mensen met financiële zorgen rondom de energierekening wordt er nu ook een speciale energiehulproute uitgewerkt gericht op financiële hulp en energiebesparing.

Actieplan energiebedrijven voor energiehulproute
Gezien het toenemende aantal vragen rondom de energierekening bij zowel NSR als de energiebedrijven zelf, hebben Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR en SchuldenLabNL het initiatief genomen om een actieplan tegen energiearmoede te ontwikkelen. Hiermee willen zij mensen helpen om energie te besparen met de inzet van tips en middelen of een energiecoach aan huis. Daarnaast wordt de weg gewezen naar bestaande financiële regelingen, zoals de overheidscompensatie van € 800 die voor sociale minima beschikbaar is gesteld. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om mensen te helpen, die alsnog in de betalingsproblemen komen.

Informatie over de energiehulproute is binnenkort te vinden op Geldfit.nl of via telefoonnummer 0800-8115. De samenwerkingspartners hopen zo mensen met financiële zorgen in een vroeg stadium te begeleiden naar passende maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden.

NSR
NSR is opgericht in 2019 als samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en zet zich in voor een financieel gezond Nederland. Het is één van de zeven schuldhulpmethoden die stichting SchuldenlabNL opschaalt. Deze stichting is in 2018 opgericht met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van SchuldenlabNL.

Terug naar: Nieuws