13.000 mensen advies gekregen op Geldfit.nl in 1e kwartaal 2020

Geldfit heeft sinds de oprichting in 2017 ruim 285.000 bezoekers mogen ontvangen op de gelijknamige preventieportal Geldfit.nl. Door een test krijgen mensen meer inzicht in hun geldzaken en ontdekken zij hoe ze er financieel voor staan. In het eerste kwartaal van 2020 vulden ruim 13.000 mensen de test in en kregen passende hulp.

Sinds de verzelfstandiging in december 2019 is Geldfit sterk gegroeid. Van de ruim 285.000 bezoekers startte zo’n 66.000 mensen de test en kregen 49.000 mensen een passend advies. Waarvan dus 13.000 in het eerste kwartaal van 2020. Zo’n 60 procent van de bezoekers had daarbij geen- of beginnende geldproblemen. Dit percentage sluit aan bij de doelstelling van Geldfit; het vroegtijdig helpen van mensen voordat ze te maken krijgen met financiële problemen. De meeste online hulp werd geboden via de websites Wijzer in Geldzaken, FikKs en het NIBUD.

Meer mensen met serieuze geldzorgen bezoeken Geldfit.nl
We zien een veranderende verhouding in de percentage van de bezoekers met beginnende schulden (vroegsignalering), 60 procent, en mensen met serieuzere geldzorgen, 40 procent. Deze verhouding lag anders en was respectievelijk 90 procent vroegsignalering om 10 procent schuldhulpverlening.

Effecten van coronacrisis nog onduidelijk
Wat de effecten van de coronacrisis zijn op de cijfers, is nog onduidelijk. De intelligente lockdown vond pas in de tweede helft van maart plaats. Na het tweede kwartaal dit jaar kunnen we daar wellicht meer over melden.

Ondersteuning vanuit bedrijven en gemeenten
Het stijgende aantal bezoekers in de eerste maanden van 2020 komt mede door de toename van het aantal verwijzers. Grote partijen in het bedrijfsleven maar ook gemeenten slaan de handen ineen bij het voorzien van de groeiende behoefte in financieel inzicht onder hun klanten, werknemers en inwoners. Naast het toenemend aantal bezoekers op Geldfit.nl zijn in 2019 alle gemeenten in Nederland vermeld op de website. Zo’n 13 gemeenten sloten in hetzelfde jaar aan waaronder Midden-Groningen, Zoetermeer, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en Delft. Meer recent sloten ook enkele grote gemeenten waaronder Amsterdam en Breda en een aantal bedrijven aan. Hun rol is groot: 41% van de bezoekers op Geldfit.nl werd doorverwezen vanuit het bedrijfsleven waaronder Zilveren Kruis, Eneco, Flanderijn, en de vier grootbanken.

Meeliften op deze samenwerking?
We zijn natuurlijk blij dat Geldfit groeit. Dat mensen de test invullen en zich zo bewust worden van hun financiële situatie. Belangrijker is ook de actie die daaruit voortvloeit en de passende hulp die mensen krijgen, zodat ze tijdig hun uitgavenpatroon kunnen afstemmen op hun inkomsten.

Wilt u meer weten over Geldfit.nl? Neem dan hier contact met ons op.

Terug naar: Nieuws